BuddhaSasana Home Page

Unicode Times font

Hình ảnh


1) Hội Phật giáo Tây Úc
The Buddhist Society of Western Australia

[*] Giới thiệu
[*] Trung tâm Phật giáo Dhammaloka
[*] Tu viện Bodhinyana
[*] Xá-lợi tại Tu viện Bodhinyana
[*] Ni viện Dhammasara
[*] Lễ Dâng Y Kathina
[*] Vesakha - Tam Hợp
[*] Từ thiện xã hội

2) Các chùa Phật giáo Nguyên thủy, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh:  
[*] Chùa Nguyên Thủy, Quận 2
[*] Chùa Kỳ Viên, Quận 3
[*] Chùa Chantarangsay, Quận 3
[*] Chùa Siêu Lý, Quận 6
[*] Chùa Trúc Lâm, Quận 6
[*] Chùa Bồ Đề (Tân Quy), Quận 7
[*] Chùa Giác Quang, Quận 8
[*] Chùa Bửu Long, Quận 9
[*] Xá Lợi Phật Đài, Quận 9
[*] Chùa Nam Tông, Bình Chánh
[*] Chùa Tăng Bảo, Bình Chánh
[*] Chùa Pháp Quang, Bình Thạnh
[*] Chùa Pháp Luân, Gò Vấp
[*] Chùa Phổ Minh, Gò Vấp
[*] Chùa Từ Quang, Gò Vấp
[*] Chùa Thanh Minh, Phú Nhuận
[*] Chùa Bửu Thắng, Tân Bình
[*] Chùa Diệu Quang, Tân Bình
[*] Chùa Phật Bảo, Tân Bình
[*] Chùa Pothivong, Tân Bình
[*] Chùa Bửu Quang, Thủ Đức
[*] Chùa Bửu Hạnh, Thủ Đức
[*] Chùa Bát Chánh Đạo, Thủ Đức
[*] Chùa Trúc Lâm, Hóc Môn
   
An Giang:  
[*] Chùa Xvây-Tôn
[*] Chùa Sôm-Xây
[*] Chùa Tức-Pốt
[*] Chùa Sim Minh Na Ram
[*] Chùa Xoài Check
   
Bà Rịa - Vũng Tàu:  
[*] Chùa Bồ Ðề
[*] Chùa Hộ Pháp
[*] Chùa Phước Hải
[*] Chùa Tam Bảo
[*] Bồ Đề Tịnh xá
[*] Chùa Thiền Lâm - Thích Ca Phật Đài
[*] Chùa Nam Sơn
[*] Chùa Phật Quang, Bà Rịa
[*] Chùa Viên Không, Bà Rịa
   
Bến Tre:
[*] Chùa Tâm Thành
Bình Dương:
[*]
Chùa Thanh Long, Bình Dương
   
Bình Định:
[*]
Chùa Phước Quang, Tuy Phước
Bình Phước:
[*]
Chùa Tam Bảo, An Lộc
[*] Chùa Tứ Phương Tăng, Xa Trạch
   
Bình Thuận:
[*]
Chùa Phước Quang, Tuy Phước
Cà Mau:
[*] Chùa Monivongsa Bopharam
   
   
Cần thơ:  
[*] Chùa Munirangsay, Tp Cần Thơ
[*] Chùa Pitukhorangsay, Tp Cần Thơ
[*] Tịnh thất Siêu Lý
[*] Chùa Bửu Pháp, Tp Cần Thơ
[*] Chùa Pothysomrong, Ô Môn
[*] Chùa Sanvorpothinhen, Ô Môn
   
Đaklak:
[*] Chùa Phổ Quang
 
   
Đồng Nai:  
[*] Chùa Bửu Đức, Biên Hòa
[*] Chùa Phước Huệ, Định Quán
[*] Chùa Thái Hòa, Định Quán
[*] Chùa Từ Thiện, Định Quán
[*] Chùa Linh Phú, Tân Phú
[*] Chùa Cồ Đàm, Long Thành
[*] Chùa Ngọc Đạt, Long Thành
[*] Chùa Phước Hộ, Long Thành
[*] Chùa Phước Huệ, Long Thành
[*] Chùa Phước Sơn, Long Thành
[*] Chùa Phước Quang, Long Thành
[*] Chùa Quang Minh, Long Thành
[*] Chùa Quảng Nghiêm, Long Thành
[*] Chùa Tam Phước, Long Thành
[*] Chùa Thiền Quang I, Long Thành
[*] Chùa Thiền Quang II, Long Thành
[*] Chùa Y Sơn, Long Thành
[*] Chùa Ngọc Thạnh
   
Khánh Hòa: Huế:
[*] Chùa Như Ý
[*] Thiền trang Viên Hòa, Nha Trang
[*] Chùa Thiền Lâm
[*] Chùa Huyền Không I
[*] Chùa Huyền Không II (Sơn Thượng)
[*] Chùa Tăng Quang
[*] Chùa Pháp Luân
[*] Chùa Định Quang
   
Kiên Giang:  
[*] Chùa Phật Lớn, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Rạch Sỏi, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Láng Cát, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Thôn Dôn, Tx Rạch Giá
[*] Chùa Khlang Ông, Minh Lương
[*] Chùa Gò Đất, Minh Lương
[*] Chùa Khoen-ta-tưng, Minh Lương
[*] Chùa Chắc-kha-cú, Minh Lương
[*] Chùa Khlang Mương, Minh Lương
[*] Chùa Sóc Ven, Gò Quau
[*] Chùa Rạch Tía, Gò Quau 
[*] Chùa Đây Ông, Giồng Riềng 
[*] Chùa Sóc Xoài, Sóc Sơn
[*] Chùa Ba Trại, Hòn Chông
[*] Chùa Thiên Trúc (Phật Lớn), Hà Tiên
[*] Chùa Chòn Chuối, Hòn Đất
[*] Chùa Kinh 12, Hòn Đất
[*] Chùa Thứ Năm, An Biên
[*] Chùa Xã Xiêm cũ, Bình An
[*] Chùa Xã Xiêm mới, Bình An
[*] Chùa Núi Trầu, Kiên Lương
   
Lâm Đồng: Quảng Nam - Đà Nẳng:
[*] Chùa Bửu Sơn [*] Chùa Tam Bảo, Đà Nẳng
[*] Chùa Nam Quang, Hội An
   
Sóc Trăng:  
[*] Chùa Kh'Leang, Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Somrong, Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi, Mahatúp), Tx Sóc Trăng
[*] Chùa Pro-Len (Ba Leng), Mỹ Tú
[*] Chùa Chông Nô, Mỹ Tú
[*] Chùa Buon-pres-phek (Bốn Mặt), Mỹ Tú
[*] Chùa Tát Giồng, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Bãi Xàu, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Trà Kuôn (Chín Cửa), Mỹ Xuyên
[*] Chùa Tà Mơn, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Bưng-tôn-sa, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Nhu Gia, Mỹ Xuyên
[*] Chùa Salon (Chùa Chén Kiểu), Mỹ Xuyên
   
Tây Ninh:  
[*] Chùa Trà Ốt
[*] Chùa Hiệp Phước (Ta-lơi)
[*] Chùa Pa-ma
[*] Chùa Khe-đon
[*] Chùa Chumrub
[*] Chùa Soài (Sab-rất)
   
Tiền Giang: Trà Vinh:
[*] Chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho
[*] Chùa Phước Hải, Tân Hiệp
[*] Chùa Đông Phương, Cai Lậy
[*] Chùa Linh Cổ, Huyện Châu Thành
[*] Chùa Sam-rông Ek 
[*]
Chùa Angorajapuri (Âng, Ao Bà Om)
[*] Chùa Hang
[*] Chùa Bến Có
[*] Chùa Kỳ La
[*] Chùa Ông Mẹt
[*] Chùa Pôthibân
   
Vĩnh Long:  
[*] Chùa Siêu Lý
[*] Chùa Viên Giác
[*] Chùa Mangalasangha
[*] Chùa Ngọc Đăng
[*] Chùa Sua-Sa Đây-Đol-O (Chùa Giữa)
[*] Chùa Gia Kiến

3) Các chùa Phật  giáo Bắc tông, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh:
Quận 1:
[*] Chùa An Lạc
[*] Chùa Lâm Tế
[*] Chùa Linh Sơn
[*] Chùa Long An
[*] Chùa Phật Ấn
[*] Chùa Quảng Hương
[*] Chùa Trường Thạnh
[*] Chùa Liên Tông
[*] Chùa Phụng Sơn
[*] Chùa Phước Hải
[*] Chùa Phước Hậu
[*] Chùa Vạn Thọ

Quận 2:
[*] Chùa Diệu Giác (Cô nhi viện)
[*] Chùa Đông Hưng
[*] Chùa Huê Nghiêm 2
[*] Tổ đình Minh Đăng Quang
[*] Chùa Thái Nguyên
[*] Chùa Thanh Vân
[*] Chùa Thiền Tôn 1
[*] Chùa Thiền Tôn 2

Quận 3:
[*] Chùa Đại Hạnh
[*] Chùa Hưng Phước
[*] Chùa Khánh Hưng
[*] Chùa Liên Quang
[*] Chùa Long Vĩnh
[*] Tịnh xá Ngọc Diệp
[*] Chùa Phật Bửu
[*] Chùa Phước Hòa
[*] Thiền viện Quảng Đức
[*] Chùa Quảng Đức
[*] Chùa Thích Ca
[*] Chùa Trung Hòa
[*] Chùa Vĩnh Nghiêm
[*] Chùa Vạn Quốc
[*] Chùa Xá Lợi
[*] Chùa Kiều Đàm
[*] Tượng đài Thích Quảng Đức

Quận 4:
[*] Chùa Bồ Đề
[*] Chùa Giác Nguyên
[*] Chùa Long Bửu
[*] Chùa Kim Liên
[*] Chùa Niết Bàn
[*] Chùa Phật Bửu
[*] Chùa Phổ Minh
[*] Chùa Tân Phước
[*] Chùa Linh Quang

Quận 5:
[*] Chùa Phổ Minh
[*] Chùa Phước Linh
[*] Chùa Thiên Tôn
[*] Chùa Từ Đức
[*] Chùa Quan Âm
[*] Chùa Vạn Phật
[*] Chùa Vạn Thiện

Quận 6:
[*] Chùa Giác Hải
[*] Chùa Hưng Minh
[*] Chùa Nam Phổ Đà
[*] Chùa Phước Long
[*] Chùa Tây Thiên,
[*] Chùa Thảo Đường
[*] Chùa Thiên Trước
[*] Tịnh xá Trung Tâm
[*] Chùa Tuyền Lâm
[*] Chùa Từ Ân

Quận 7:
[*] Chùa Long Hoa (Cô nhi viện)
[*] Chùa Bửu Quang
[*] Chùa Giác Huệ
[*] Chùa Định Thành
[*] Chùa Ngọc Ân
[*] Chùa Phước Thiện
[*] Chùa Tân Long

Quận 8:
[*] Chùa An Phú
[*] Chùa Bình Hòa
[*] Chùa Đông Phước
[*] Chùa Huệ Lâm 
[*] Chùa Long Hoa
[*] Chùa Pháp Quang
[*] Chùa Thường Quang
[*] Chùa Thiền Lâm

Quận 9:
[*] Trường Phật Học
[*] Chùa Phong Linh
[*] Chùa Phước Thái
[*] Chùa Phước Tường
[*] Chùa Quảng Đức
[*] Chùa Thiên Minh

Quận 10:
[*] Chùa Ấn Quang
[*] Chùa Bửu Đà
[*] Chùa Định Thành
[*] Chùa Giác Minh
[*] Chùa Giác Ngộ
[*] Chùa Hòa Bình
[*] Chùa Hưng Long
[*] Chùa Pháp Hội
[*] Chùa Phật Quang
[*] Chùa Phước Hải
[*] Chùa Từ Nghiêm
[*] Chùa Việt Nam Quốc Tự

Quận 11:
[*] Chùa Chúng Tâm
[*] Chùa Giác Sanh
[*] Chùa Giác Viên
[*] Chùa Huê Lâm
[*] Chùa Khánh Sơn
[*] Chùa Phụng Sơn
[*] Chùa Sùng Đức
[*] Chùa Từ Ân
[*] Chùa Từ Thọ
[*] Chùa Vạn Phước
[*] Chùa Viên Thông

Quận 12:
[*]
Chùa Quảng Đức
[*] Chùa Vĩnh Phước

Bình Chánh:
[*]
Bát Bửu Phật Đài

Bình Tân:
[*]
Chùa Huệ Nghiêm
[*] Chùa Từ Hạnh (Cô nhi viện)
[*] Chùa Long Thạnh

Bình Thạnh:
[*] Chùa Bửu Liên
[*] Chùa Dược Sư
[*] Chùa Hoa Nghiêm
[*] Chùa Hòa Khánh
[*] Chùa Long Vân
[*] Chùa Phổ Đà
[*] Chùa Phước Viên
[*] Chùa Tập Phước
[*] Tịnh xá Trung Tâm
[*] Chùa Văn Thánh
[*] Chùa Vạn Đức
[*] Chùa Bảo Minh
[*] Chùa Châu Lâm
[*] Chùa Hồng Liên
[*] Chùa Hương Thiền
[*] Chùa Long Đức
[*] Chùa Pháp Luân
[*] Chùa Phước An
[*] Chùa Thập Phương

Cần Giờ:
[*] Chùa Hải Đức
[*] Chùa Thạnh Phước (chùa Cây Me)

Củ Chi:
[*]
Chùa Giác Quang
[*]
Chùa Giác Nguyên 
[*] Chùa Linh Huệ
[*] Chùa Pháp Hiệp
[*] Chùa Pháp Quang
[*] Chùa Phước Hội
[*]
Chùa Phước Quang
[*]
Chùa Phổ Hương
[*] Chùa Tân Phước
[*] Chùa Từ Giác

Gò Vấp:
[*] Chùa An Lạc
[*] Chùa Định Huệ
[*] Chùa Huỳnh Kim
[*] Chùa Kỳ Quang II (Cô nhi viện)
[*] Chùa Long Huê
[*] Tịnh xá Ngọc Phương
[*] Chùa Nhựt Quang (Chùa Nghệ Sĩ)
[*] Chùa Quảng Hương Già Lam
[*] Chùa Thới Hòa
[*] Chùa Trúc Lâm
[*] Chùa Trường Thọ

Hóc Môn:
[*] Chùa Hoằng Pháp
[*] Chùa Giác Nguyên
[*] Chùa Chơn Đức
[*] Chùa Từ Quang
[*] Chùa Thiền Lâm
 

Nhà Bè:
[*] Chùa Chơn Giác
[*] Chùa Huyền Trang (Cô nhi viện, Chùa Lá)
[*] Chùa Long Khánh
[*] Chùa Pháp Võ (Cô nhi viện)

Phú Nhuận:
[*] Chùa Giác Ngạn
[*] Chùa Giác Tâm
[*] Chùa Khánh Nam
[*] Chùa Kim Sơn
[*] Chùa Phú Long
[*] Chùa Quán Thế Âm
[*] Chùa Từ Vân
[*] Chùa Vạn Hạnh 
[*] Chùa Hải Đức 
[*] Chùa Quan Âm

Tân Bình:
[*] Chùa Báo Ân
[*] Chùa Đức Lâm
[*] Chùa Giác Lâm
[*] Chùa Khuông Việt
[*] Chùa Long Hưng
[*] Tịnh xá Ngọc Phú
[*] Chùa Thái Hòa
[*] Chùa Viên Giác
[*] Chùa Phổ Quang

Thủ Đức:
[*] Chùa Huê Nghiêm
[*] Chùa Nam Thiên Nhất Trụ
[*] Chùa Long Nhiểu 
[*] Chùa Linh Sơn 
[*] Chùa Quảng Đức
[*] Chùa Sùng Đức
[*] Chùa Thiên Phước
[*] Chùa Vạn Đức
[*] Chùa Châu Thới
[*] Tịnh xá Ngọc Thành

Các nơi khác:
[*] Chùa Diên Hựu (Một Cột), Hà Nội
[*] Chùa Quán Sứ, Hà Nội
[*] Chùa Trấn Quốc, Hà Nội
[*] Chùa Bộc, Hà Nội
[*] Chùa Bồ Đề, Hà Nội
[*] Chùa Kim Liên, Hà Nội
[*] Chùa Phúc Khánh, Hà Nội
[*] Chùa Pháp Vân, Hà Nội
[*] Chùa Đậu, Hà Tây
[*] Chùa Thầy, Hà Tây
[*] Chùa Trầm, Hà Tây
[*] Chùa Trăm Gian, Hà Tây
[*] Chùa Tây Phương, Hà Tây
[*] Chùa Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phú
[*] Chùa Phật Tích, Bắc Ninh
[*] Chùa Dâu, Bắc Ninh
[*] Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh 
[*] Chùa Linh Ứng, Nam Định
[*] Chùa Yên Tử, Quảng Ninh
[*] Chùa Mía, Sơn Tây

[*] Chùa Thiên Mụ, Huế
[*] Chùa Từ Đàm, Huế
[*] Chùa Từ Hiếu, Huế
[*] Chùa Báo Quốc, Huế
[*] Chùa Trúc Lâm, Huế
[*] Chùa Long Thọ, Huế
[*] Chùa Trúc Lâm Bạch Mã, Thừa Thiên Huế

[*] Ngũ Hành Sơn, Đà Nẳng
[*] Chùa Quang Minh, Đà Nẳng
[*] Tịnh xá Ngọc Cẩm, Hội An

[*] Chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi

[*] Chùa Long Sơn, Nha Trang
[*] Chùa Hải Đức, Nha Trang
[*] Chùa Hải Ấn, Nha Trang
[*] Chùa Ngộ Phước, Nha Trang

[*] Chùa Khải Đoan, Buôn Mê Thuột
[*] Chùa Hoa Lâm, Buôn Mê Thuột
[*] Chùa Linh Sơn, Buôn Mê Thuột
[*] Chùa Phổ Minh, Buôn Mê Thuột

[*] Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng
[*] Chùa Dược Sư, Lâm Đồng 
[*] Chùa Hoa Nghiêm, Lâm Đồng 
[*] Chùa Hương Sen, Lâm Đồng
[*] Chùa Phước Huệ, Lâm Đồng
[*] Phương Liên Tịnh xứ, Lâm Đồng
[*] Chùa Giác Nguyên, Lâm Đồng

[*] Chùa Kỳ Viên, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Linh Phong, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Linh Phước, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Linh Quang, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Linh Sơn, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Phật Trầm (Thiên Vương Cổ Sát), Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Quán Thế Âm, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Trúc Lâm Phụng Hoàng, Tp. Đà Lạt
[*] Chùa Vạn Hạnh, Tp. Đà Lạt

[*] Chùa Tây Tạng, Bình Dương

[*] Chùa An Lạc Hạnh, Long Thành, Đồng Nai
[*] Chùa Diệu Pháp, Long Thành, Đồng Nai
[*] Chùa Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai
[*] Chùa Thường Chiếu, Long Thành, Đồng Nai
[*] Chùa Viên Chiếu, Long Thành, Đồng Nai
[*] Chùa Phúc Lâm, Biên Hòa, Đồng Nai

[*] Chùa Hương Sơn, Bà Rịa
[*] Chùa Liễu Quán II, Bà Rịa
[*] Chùa Phổ Hiền, Bà Rịa (Cô nhi viện)
[*] Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh, Bà Rịa
[*] Chùa Đại Tòng Lâm, Bà Rịa

[*] Thiền viện Chơn Không, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Hải Vân, Tp. Vũng Tàu
[*] Tịnh thất Hòa Bình, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Linh Sơn, Tp. Vũng Tàu
[*] Tịnh xá Ngọc Bích, Tp. Vũng Tàu
[*] Tịnh xá Niết Bàn, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Phổ Đà, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Phước Lâm, Tp. Vũng Tàu
[*] Tịnh xá Trúc Lâm, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Từ Quang, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Bình Sơn, Tp. Vũng Tàu
[*] Chùa Quan Âm Phật Đài, Tp. Vũng Tàu

[*] Chùa Thiên Khánh, Long An
[*] Chùa Long Thạnh, Long An

[*] Chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho, Tiền Giang
[*] Chùa Bửu Lâm, Mỹ Tho, Tiền Giang
[*] Chùa Thập Phương, Tiền Giang

[*] Chùa Gia Hưng, Mõ Cày, Bến Tre
[*] Chùa Hòa Linh, Mõ Cày, Bến Tre
[*] Chùa Viên Giác, Bến Tre

[*] Chùa Tam Bảo, Đồng Tháp

[*] Chùa Bửu Sơn, An Giang
[*] Chùa Linh Sơn, An Giang
[*] Chùa Phổ Quang, An Giang 
[*] Chùa Vạn Linh, An Giang 
[*] Chùa Sơn Tiên, An Giang
[*] Chùa Tây An, An Giang 

[*] Chùa Hòa Thạnh, Tp. Rạch Giá
[*] Chùa Phổ Minh, Tp. Rạch Giá
[*] Chùa Phước Thạnh, Tp. Rạch Giá
[*] Chùa Tam Bảo, Tp. Rạch Giá
[*] Chùa Thập Phương, Tp. Rạch Giá
[*] Chùa Hang (Hải Sơn), Hòn Chông, Kiên Giang

[*] Chùa Cẩm Phong, Tây Ninh

[*] Chùa Khánh Sơn, Sóc Trăng

[*] Chùa Sơn Thắng, Vĩnh Long
[*] Chùa Hội Đức, Vĩnh Long 
[*] Chùa Pháp Hải, Vĩnh Long

[*] Chùa Ngọc Tường, Bạc Liêu

[*] Chùa Bửu Thọ, Cần Thơ
[*] Chùa Ngọc Châu, Cần Thơ
[*] Chùa Ngọc Minh, Cần Thơ
[*] Chùa Hưng Định, Cần Thơ
[*] Chùa Bửu Trì, Cần Thơ
[*] Chùa Phật Học, Cần Thơ
[*] Chùa Quang Đức, Cần Thơ
[*] Chùa Quang Xuân, Cần Thơ
[*] Chùa Thới Long, Cần Thơ

4) Các chùa Phật giáo VN hải ngoại

Chùa Nguyên thủy:

[*] Chùa Pháp Luân, Texas, USA
[*] Chùa Đạo Quang, Texas, USA
[*] Chùa Hương Đạo, Texas, USA
[*] Chùa Liên Hoa, Texas, USA
[*] Chùa Bửu Môn, Texas, USA

[*] Chùa Kỳ Viên, Paris, France
[*] Chùa Phật Bảo, Paris, France

[*] Chùa Pháp Vân, California, USA
[*] Thích Ca Thiền Viện, California, USA
[*] Như Lai Thiền Viện, California, USA
[*] Chùa Kỳ Viên, Washington DC, USA
[*] Chùa Phật Pháp, Florida, USA
[*] Pháp Đăng Thiền Viện, Florida, USA

[*] Bát Nhã Thiền Viện, Montreal, Canada

Chùa Bắc tông:

[*] Chùa Tam Bảo, California, USA
[*] Phật học viện Quốc tế, California, USA
[*] Chùa Huệ Quang, California, USA
[*] Chùa Vạn Hạnh, California, USA
[*] Chùa Kim Sơn, California, USA
[*] Chùa Đức Viên, California, USA
[*] Chùa Diệu Pháp, California, USA
[*] Chùa Bảo Quang, California, USA
[*] Chùa Giác Lý, California, USA
[*] Chùa Phật Đà, California, USA
[*] Chùa Việt Nam, California, USA
[*] Chùa Liễu Quán, California, USA
[*] Tịnh xá Minh Đăng Quang, California, USA
[*] Chùa Phật Tổ, California, USA
[*] Chùa Như Lai, California, USA
[*] Chùa Dược Sư, California, USA
[*] Chùa Đại Đăng, California, USA
[*] Chùa Việt Nam, Texas, USA
[*] Chùa Tịnh Luật, Texas, USA
[*] Chùa Từ Đàm, Texas, USA
[*] Chùa Quang Chiếu, Texas, USA
[*] Chùa Linh Sơn, Texas, USA
[*] Chùa Chánh Pháp, Kentucky, USA
[*] Chùa Phật Ân, Minnesota, USA
[*] Chùa Liên Hoa, Nevada, USA
[*] Chùa Viên Giác, Oklahoma, USA
[*] Chùa Chơn Tâm, Oklahoma, USA
[*] Chùa Huệ Quang, Virginia, USA
[*] Trung tâm Sinh Thức, W. Virginia, USA
[*] Chùa Dược Sư, Washington, USA
[*] Đạo tràng Cát Trắng, Florida, USA


[*] Chùa Pháp Vân, Ontario, Canada
[*] Chùa Đức Quang, Ontario, Canada
[*] Chùa Từ Quang, Montreal, Canada

[*] Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ
[*] Chùa Linh Sơn, Ấn Độ
[*] Chùa Viên Giác, Ấn Độ
[*] Việt Nam Phật Quốc Tự, Nepal
 

[*] Chùa Viên Giác, Germany
[*] Chùa Đôn Hậu, Norway
[*] Chùa Trúc Lâm, France
[*] Chùa Trúc Lâm, Ukraine
[*] Chùa Thiên Việt, Poland

[*] Chùa Giác Nhiên, New Zealand
[*] Chùa Nam Hòa, Japan.

[*] Chùa Chánh Giác, Perth, Australia
[*] Chùa Phổ Quang, Perth, Australia
[*] Chùa Quan Thế Âm, Perth, Australia
[*] Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Australia
[*] Chùa Vạn Hạnh, Canberra, Australia
[*] Chùa  Huyền Quang, Sydney, Australia
[*] Chùa Minh Giác, Sydney, Australia
[*] Chùa Phước Hậu, Sydney, Australia
[*] Chùa Trúc Lâm, Sydney, Australia
[*] Chùa Phước Huệ, Sydney, Australia
[*] Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia
[*] Chùa Minh Quang, Sydney, Australia
[*] Chùa Quang Minh, Melbourne, Australia
[*] Chùa Quảng Đức, Melbourne, Australia
[*] Chùa Linh Sơn, Melbourne, Australia
[*] Chùa Phật Quang, Melbourne, Australia
[*] Chùa Hoa Nghiêm, Melbourne, Australia
[*] Chùa Linh Sơn, Brisbane, Australia
[*]
Linh Sơn Thiền thất, Brisbane, Australia
[*]
Chùa Phật Đà, Brisbane, Australia
[*]
Chùa Phật Tổ, Brisbane, Australia
[*]
Chùa Pháp Quang, Brisbane, Australia
[*]
Chùa Tường Quang, Brisbane, Australia

5) Các Di tích Lịch sử

[*] Bốn nơi động tâm (Nepal và Ấn Ðộ)
[*] Hình ảnh hành hương Ấn Độ 2004
[*] Kết tập Tam Tạng
[*] Bảo tháp Sanchi, Ấn Độ
[*] Borobudur, Indonesia
[*] Ankor Wat, Cambodia
[*] Famen (Chùa thờ Ngón Tay Phật), Trung Quốc
[*] Aluvihara, Sri Lanka
[*] Anuradhapura, Sri Lanka
[*] Avukana, Sri Lanka
[*] Dambulla, Sri Lanka
[*] Maligawa (Chùa thờ Răng Phật), Sri Lanka
[*] Nalanda Gedige, Sri Lanka
[*] Polonnaruwa, Sri Lanka

6) Các Tu viện, Thiền viện trên thế giới

[*] Trung tâm Buddhamonthon, Thái Lan
[*] Wat Arun, Thái Lan
[*] Wat Benchamabophit, Thái Lan
[*] Wat Bovoranives, Thái Lan
[*] Wat Dhammamongkol, Thái Lan
[*] Wat Indraviharn, Thái Lan
[*] Wat Mahathat, Thái Lan
[*] Wat Marpjan, Thái Lan
[*] Wat Nong Pah Pong, Thái Lan
[*] Wat Pah Baan Taad, Thái Lan
[*] Wat Pah Nanachat, Thái Lan
[*] Wat Pathom Chedi, Thái Lan
[*] Wat Pathum Wanaram, Thái Lan
[*] Wat Pho, Thái Lan
[*] Wat Phra Keow, Thái Lan
[*] Wat Phra That Phanom, Thái Lan
[*] Wat Rong Khun, Thái Lan
[*] Wat Rampoeng, Thái Lan
[*] Các chùa Thái Lan khác

[*] Chùa Ounalom, Campuchia
[*] Chùa Phnom, Campuchia
[*] Chùa Vàng Bạc, Campuchia

[*] Chùa That Luang, Lào
[*] Chùa Sisaket, Lào
[*] Chùa Xiang Thong, Lào

[*] Chùa Shwedagon, Miến Điện
[*] Thiền viện Mahasi, Yangon, Miến Điện
[*] Thiền viện Pa-Auk, Miến Điện
[*] Thiền viện Panditarama, Miến Điện
[*] Thiền viện Panditarama HMG, Miến Điện
[*] Thiền viện Shwe Oo Minh, Miến Điện

[*] Buddhist Publication Society, Sri Lanka
[*] Chùa Vajiraramaya, Colombo, Sri Lanka
[*] Chùa Kalutara, Sri Lanka
[*] Chùa Kelaniya, Sri Lanka
[*] Chùa Devram, Sri Lanka
[*] Chùa Gangaramaya, Sri Lanka
[*] Chùa Seema Malaka, Sri Lanka
[*] Chùa Jayawardhanaramaya, Sri Lanka

[*] Chùa Machimmaram, Malaysia
[*] Buddhist Maha Vihara, Malaysia
[*] Thiền viện Bhaddekaratta, Malaysia

[*] Chùa Ladakh, Ấn Độ

[*] Chùa Po-Lin (Bửu Liên), Hongkong
[*] Chùa Vạn Phật Thành, Hongkong
[*] Wat Luang Sipsongpanna, Vân Nam, Trung Quốc

[*] Tu viện Amaravati, Anh quốc
[*] Tu viện Santidhamma, Anh quốc
[*] Tu viện Santacittarama, Ý
[*] Tu viện Muttodaya, Đức quốc

[*] Tu viện Abhayagiri, Hoa Kỳ
[*] Tu viện Metta, Hoa Kỳ
[*] Wat Thai LA, Hoa Kỳ
[*] Wat Florida Dhammaram, Hoa Kỳ
[*] Wat Khemara Buddhikaram, Hoa Kỳ
[*] Bhavana Society, Hoa Kỳ
[*] Chùa Vạn Phật Thành, Hoa Kỳ

[*] Tu viện Santi, Australia
[*] Tu viện Bodhi, Australia
[*] Tu viện Bodhinyana, Australia
[*] Tu viện Sunnataram, Australia

[*] Tu viện Bodhinyanarama, New Zealand

[*] Tăng Y trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy


[Trang PGNT][Trang Gốc]

last updated: 15-04-2009