BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

6 Thích Thiện Ân,
P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007