BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quảng Nghiêm

827 Tổ 12, Khu Hương Phước, Ấp Đông,
Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson (11-2003)


Hòa thượng Vô Hại

Tk Tuệ Quyền & các Sa di, Giới tử

Source: Tỳ khưu Tuệ Quyền (01-2005)


Source: Tỳ khưu Pháp Đăng (02-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 24-02-2007