BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Cồ Đàm

120 Ấp 8, Xã An Phước,
Huyện Long Thành, Tỉnh Ðồng NaiTỳ khưu Chơn Thiện

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2008