BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Hiệp

Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009