BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Hiền

Thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ,
Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008