BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Lâm

Phường 3, Tp Mỹ Tho


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008