BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Ngọc Thành

37/12 đường 41, Khu phố 6, P. Linh Đông,
Q. Thủ Đức, TP. HCM


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009