BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Thiện

Km 90, Ấp Đồn Điền 1, Xã Túc Trưng,
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng NaiTk Pháp Đăng (trái) & Tk Minh Tịnh (phải)

Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008