BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khánh Nam

30 Nhiêu Tử,
P.7, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007