BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nam Tông

2/193 Khu Phố 2, Thị trấn An Lạc
Huyện Bình Chánh, TP HCM


 Photos: Binh Anson (01-2008), Huyền Thanh (05-2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-05-2008