BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tu viện Bát Nhã

Thôn 13, Xã Dambri, Tx. Bảo Lộc,
Lâm Đồng
, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007