BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Liên Tông

145 Đề Thám,
P. Cô Giang, Q.1
, Tp. HCMHọc giả Đoàn Trung Còn
(1908-1988)

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008