BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pôtibân

Ấp Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú
Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (12-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-12-2007