BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Xã Xiêm mới
Wat Sirivamsa (Srea Siem Thmay)

Ấp Xã Xiêm, Huyện Bình An,
Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007