BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hải

261/4 Ấp Rẩy, Huyện Châu Thành,
Thị trấn Tân Hiệp, Tiền GiangTỳ khưu Pháp Ngộ

Source: Bình Anson, 11-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008