BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiền Quang I

Ấp 8, Xã Bình Sơn,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Tỳ khưu Thiện Pháp

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2008