BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Quang

40/60 Nguyễn Khoái,
P. 2, Q. 4
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008