BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Minh

141/34 Tôn Thất Thuyết,
P.15, Q.4, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007