BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Siêu Lý
(Phú Định)

241-B/44/37 Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6, TP HCMHòa thượng Tịnh Sự

Tỳ khưu Pháp Nhiên

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008