BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Quang

47 Lương Văn Can,
Phường 15, Quận 8, TP HCMTỳ khưu Thiện Đạt

Source: Bình Anson


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-05-2008