BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Y Sơn

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai


 

Tỳ khưu Phước Quang

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-03-2008