BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Shwedagon

Yangon, Myanmar[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 25-06-2008