BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hải Đức

51 Hải Ðức, Phường Phương Sơn
TP Nha Trang, Việt Nam


Source: Binh Anson (02-2009)  


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2009