BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Sơn

149 Cô Giang,
P. Cô Giang, Q. 1, Tp HCM, Việt Nam


Cây cổ thụ bồ đề do Ngài Narada trồng trong thập niên 1930.

Source: Bình Anson, 11-2003

 Source: Bình Anson, 01-2007


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 21-02-2007