BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ngọc Ân

13/20 Trần Xuân Soạn,
P. Tân Hưng, Q. 7,
Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008