BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Thắng

126/331 Ðường Cao Vân,
P. 18, Q. Tân Bình, TP. HCM


 

Tỳ khưu Hộ Chơn

Photos: Binh Anson (2002, 2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 03-03-2008