BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thôn Dôn

Đường Trần Quý Cáp,
KP. 6, P. An Hòa, Tp. Rạch Giá, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007