BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tức-Pốt

Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng,
Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang


Source: Huyền Thanh (11-2007)

Photo: Binh Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 03-03-2008