BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Phương Liên Tịnh xứ

Thôn Phú An, Xã Phú Hội,
Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007