BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Mangalasangha
(Chùa Hạnh Phúc Tăng)

Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-05-2008