BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Huệ

5/8 Huỳnh Tấn Phát,
KP. 3, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008