BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Lớn
(Wat Uttungameanjaya, Chamkartreuycheung)

151 đường Quang Trung,
Phường Vĩnh Quang, Tx. Rạch Giá, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 21-02-2007