BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Thọ

Ấp Hòa Thuận 2 , Xã Mong Thọ A ,
Tp Cần Thơ, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (08-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-08-2007