BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hộ Pháp

45/4C Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuTỳ khưu Giác Trí

Photos: Bình Anson (2004, 2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 03-03-2008