BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Chơn Đức

43/1 Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp,
Huyện Hóc Môn, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008