BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Siêu Lý
(Vĩnh Long)

162/8 Đường 14-9,
Phường 4, Thị xã Vĩnh LongTk Giác Sơn (trái) & Tk Giác Giới (phải)

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008