BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Sơn

Đồi Lá Giang, 368 Suối Tân Cang
Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
ĐT. (061) 967 234 - 0903 940 683


 

Tk Thiện Minh, Tk Bửu Chánh, Tk Chánh Ðịnh
(từ trái sang phải)

Source: Bình Anson


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-05-2008