Hành Hương Phật Quốc
Tháng 10 & 11-2004

Bình Anson

Dẫn nhập | Bodh Gaya | Rajgir | Patna-Vesali | Kusinara | Lumbini | Kapilavatthu |
Savatthi | Saranath | Varanasi | Kosambi | Sankassa | Kurusatharn | Delhi |
Các địa danh khác |
 Nhật ký Hành hương | Chương trình Hành hương

[ Home ]

last updated: 27-11-2008