KURUSATHARN
(Indapatta)

Chúng tôi đến mạn đông vùng Kailash (East Kailash) của thành phố Delhi, để tham quan khu Kurusatharn, đánh dấu nơi Đức Phật giảng bài kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) cho người dân xứ Kuru. Đây là thủ đô Indapatta của vương quốc Kura vào thời Đức Phật.

Tại đây, ngày nay chỉ còn lại các tảng đá lớn. Trong đó, có một tảng đá được khắc các dòng chữ ghi lại ý nghĩa lịch sử của nơi nầy.

[index]

 
19-mahasatipatthana-a.jpg
19-mahasatipatthana-a.jpg
640 * 480
19-mahasatipatthana-b.jpg
19-mahasatipatthana-b.jpg
640 * 480
19-mahasatipatthana-c.jpg
19-mahasatipatthana-c.jpg
640 * 480
19-mahasatipatthana-d.jpg
19-mahasatipatthana-d.jpg
640 * 480

[index]