DELHI
Đề Li

Tại thủ đô Delhi, chúng tôi đến thăm:
  • Khải hoàn môn India Gate
  • Đền tưởng niệm Mahatma Gandhi
  • Thành Red Fort
  • Đại học Delhi và quý Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam.

[index]

 
20-delhi_indiagate.jpg
20-delhi_indiagate.jpg
640 * 480
20-delhi_mahatma_gandhi.jpg
20-delhi_mahatma_gandhi.jpg
640 * 480
20-delhi_redfort.jpg
20-delhi_redfort.jpg
640 * 480
20-delhi-a.jpg
20-delhi-a.jpg
667 * 500
20-delhi-b.jpg
20-delhi-b.jpg
480 * 640
20-delhi-c.jpg
20-delhi-c.jpg
640 * 480

[index]