KAPILAVASTU
Ca Tỳ La Vệ

Thành Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavastu) là kinh đô của bộ tộc Thích-ca (Sakya). Ngày xưa, Kapilavastu bao gồm một vùng đất rộng lớn, ở biên giới Nepal - Ấn Độ. Nhưng vì điều kiện an ninh, đoàn chúng tôi chỉ đến thăm viếng phần đất thuộc lãnh thổ Ấn Độ mà thôi.

Phần đất này bao gồm 2 làng: Piprahwa và Ganwaria. Nơi đây, vào năm 1897-98, một người Anh tên là W.C. Peppe đã đào tìm được 2 hũ đá, bên trong có chứa xá lợi của Đức Phật, và hiện nay được lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia ở thủ đô Delhi. Chúng tôi có đến viếng thăm 2 tháp lớn, nơi mà xá lợi Phật đã được tìm thấy.

Sau đó, chúng tôi đến viếng chùa Mahinda của chư tăng Tích Lan.

[index]

 
13-kapilvatsu-a.jpg
13-kapilvatsu-a.jpg
750 * 276
13-kapilvatsu-b.jpg
13-kapilvatsu-b.jpg
480 * 640
13-kapilvatsu-c.jpg
13-kapilvatsu-c.jpg
640 * 480
13-kapilvatsu-d.jpg
13-kapilvatsu-d.jpg
640 * 480
13-kapilvatsu-e_mahinda.jpg
13-kapilvatsu-e_mahinda.jpg
640 * 480
13-kapilvatsu-f_mahinda.jpg
13-kapilvatsu-f_mahinda.jpg
640 * 480
13-kapilvatsu-g_mahinda.jpg
13-kapilvatsu-g_mahinda.jpg
480 * 640
13-piprahwa_site.jpg
13-piprahwa_site.jpg
655 * 521
13-piprahwa_urn.jpg
13-piprahwa_urn.jpg
611 * 889
13-piprahwa_urn2.jpg
13-piprahwa_urn2.jpg
547 * 402
13x-delhi_museum-01.jpg
13x-delhi_museum-01.jpg
418 * 705
13x-delhi_museum-02.jpg
13x-delhi_museum-02.jpg
500 * 375

[index]

last updated: 16-07-2006