KUSINARA
Kushinagar - Câu Thi Na

Chúng tôi đến viếng khu di tích Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana), ở đó có chùa Đại Niết Bàn được xây dựng vào năm 1956, trên nền ngôi chùa cỗ xưa. Bên trong là tượng Phật nằm, dài khoảng 6.1 m, được khai quật vào năm 1876-77. Tượng Phật được tạc từ một khối đá màu hồng đỏ, vào khoảng thế kỷ 5 TL, tư thế Đức Phật nằm nghiêng bên phải, mặt nhìn về hướng tây, đầu hướng về phương bắc. Phía dưới có tạc 3 tượng nhỏ: bên trái là một nữ cư sĩ tóc dài, tư thế quỳ lạy, có lẽ để tượng trưng cho dân chúng bộ tộc Malla; ở giữa là một tỳ khưu trong tư thế tọa thiền, có lẽ là Tôn giả Anurudha (A-Nậu-Lâu-Đà); bên phải là một tỳ khưu trong tư thế buồn rầu, có lẽ là Tôn giả Ananda. Phía sau chùa là một tháp lớn, đánh dấu nơi Đức Phật nhập diệt.

Chúng tôi lên xe, đến viếng tháp Makutabandhana, là nơi hỏa táng Ngài. Nay là một gò đất lớn với đường kính khoảng 35 m. Sau đó, chúng tôi nghỉ đêm tại chùa Wat Thai Kusinara.

[index]

 
11-kusinara-a.jpg
11-kusinara-a.jpg
800 * 600
11-kusinara-b.jpg
11-kusinara-b.jpg
640 * 480
11-kusinara-b2.jpg
11-kusinara-b2.jpg
640 * 480
11-kusinara-c.jpg
11-kusinara-c.jpg
640 * 480
11-kusinara-c1.jpg
11-kusinara-c1.jpg
700 * 412
11-kusinara-c2.jpg
11-kusinara-c2.jpg
750 * 185
11-kusinara-c3.jpg
11-kusinara-c3.jpg
640 * 480
11-kusinara-d.jpg
11-kusinara-d.jpg
640 * 480
11-kusinara-e.jpg
11-kusinara-e.jpg
640 * 480
11-kusinara-f.jpg
11-kusinara-f.jpg
480 * 640
11-kusinara-g.jpg
11-kusinara-g.jpg
480 * 640
11-kusinara-h.jpg
11-kusinara-h.jpg
480 * 640
11-kusinara-i2-cremation.jpg
11-kusinara-i2-cremation.jpg
640 * 480
11-kusinara-i-cremation.jpg
11-kusinara-i-cremation.jpg
640 * 480
11-wat_thai-kusinara01.jpg
11-wat_thai-kusinara01.jpg
640 * 431
11-wat_thai-kusinara02.jpg
11-wat_thai-kusinara02.jpg
428 * 550

[index]