Hành Hương Sri Lanka
Tháng 02-2006

Bình Anson

 Nhật ký Hành hương 2006 I Colombo | Kalu River | Galle | Kandy | Dambulla | Polonnaruwa | Anuradhapura | Mihintale

 [ Home ]

last updated: 23-10-2008