Mihintale

Mihintale là tên một ngọn núi, cách cố đô Anuradhapura khoảng 8 km về phía đông. Trưởng lão Mahinda khi mang đạo Phật sang truyền bá ở Tích Lan, thường trú ngụ ở chân núi này và viên tịch tại đó. Có thể xem đây là trung tâm Phật giáo đầu tiên của đảo quốc Tích Lan. Ngài Pháp Hiển, nhà hành hương Trung Quốc, có đến thăm viếng Mihintale và ghi nhận có hơn 2 ngàn vị tỳ khưu tu học tại nơi nầy. Vào thời đó, các vị tu sĩ ở Mihintale trực thuộc tông phái Abhayagiri (Vô úy sơn).

Rất tiếc chúng tôi không có đủ thì giờ đến thăm viếng Mihintale. Dưới đây là vài hình ảnh sưu tập từ các trang web Internet.

 
mihintale01.jpg
mihintale01.jpg
1200 * 900
mihintale02.jpg
mihintale02.jpg
1151 * 830
mihintale03.jpg
mihintale03.jpg
1200 * 900
mihintale04.jpg
mihintale04.jpg
1200 * 900
mihintale05.jpg
mihintale05.jpg
800 * 1200
mihintale06.jpg
mihintale06.jpg
1200 * 900
mihintale07.jpg
mihintale07.jpg
1280 * 851
mihintale08.jpg
mihintale08.jpg
1280 * 851
mihintale09.jpg
mihintale09.jpg
1200 * 900

[ Hành hương Sri Lanka ] [ Home ]