Galle

Từ thủ đô Colombo, chúng tôi lên xe đi dọc bờ biển về phía nam đảo quốc, thăm viếng các nơi bị sóng thần tsunami tàn phá trong hai năm trước. Đến thăm các nơi đã được các cộng đồng Phật giáo trên thế giới tài trợ tái thiết. Các khu nhà mới đều có kiến trúc giống nhau, ngoài cửa có gắn một bảng nhỏ ghi tên tổ chức tài trợ. Chúng tôi viếng hai chùa lớn trong vùng. Dấu mực nước của cơn sóng thần vẫn còn in rõ trên tường, cao hơn đầu người. Một điều lạ lùng là tuy nhà cửa bị tàn phá, các tượng Phật trong chùa cũng như ngoài trời đều nguyên vẹn.

 
galle01.jpg
galle01.jpg
900 * 1200
galle02.jpg
galle02.jpg
900 * 1200
galle03.jpg
galle03.jpg
1200 * 900
galle04.jpg
galle04.jpg
1200 * 900
galle05.jpg
galle05.jpg
900 * 1200
galle06.jpg
galle06.jpg
960 * 1280
galle07.jpg
galle07.jpg
900 * 1200
galle08.jpg
galle08.jpg
1200 * 900
galle09.jpg
galle09.jpg
1200 * 900
galle10.jpg
galle10.jpg
1200 * 900
galle11.jpg
galle11.jpg
1200 * 900
galle12.jpg
galle12.jpg
1200 * 900

[ Hành hương Sri Lanka ] [ Home ]