Kandy

Chúng tôi đến Kandy vào giữa trưa, trời mưa tầm tả. Kandy là cố đô của Sri Lanka, và cũng là một thành phố lớn. Vào ngày cuối tuần, người dân Tích Lan đến hành hương rất đông, rất khó tìm chỗ đậu xe. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đi bộ đến chùa thờ Răng Phật (Tooth Relic Temple). Dù trời mưa lớn, khách hành hương vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng để đợi vào chùa. Không đúng dịp mở cửa để chiêm bái Răng Phật, chúng tôi chỉ lễ lạy và dâng hoa trước cửa phòng, rồi đi nhiễu chung quanh.

Tiến đến trụ sở Hội Xuất Bản Phật Giáo (Buddhist Publication Society), là nơi chúng tôi gửi đóng tiền hằng năm để nhận kinh sách Anh ngữ đều đặn trong 30 năm qua. Trời mưa xối xả. Văn phòng lại đóng cửa vào cuối tuần nên chỉ gặp được một vị sư người Mỹ, trong ban biên tập của Hội.

 

kandy01.jpg
kandy01.jpg
1200 * 900
kandy02.jpg
kandy02.jpg
1200 * 900
kandy03.jpg
kandy03.jpg
1200 * 900
kandy04.jpg
kandy04.jpg
1200 * 900
kandy05.jpg
kandy05.jpg
1200 * 900
kandy06.jpg
kandy06.jpg
1200 * 900
kandy07_bps.jpg
kandy07_bps.jpg
1200 * 900
kandy08_bps.jpg
kandy08_bps.jpg
1200 * 900
kandy09.jpg
kandy09.jpg
1200 * 900
kandy10.jpg
kandy10.jpg
1203 * 900
kandy11.jpg
kandy11.jpg
1354 * 900
kandy12.jpg
kandy12.jpg
900 * 1200

 

[ Hành hương Sri Lanka ] [ Home ]