Polonnaruwa

Polonnaruwa là kinh đô cổ của Sri Lanka, khoảng 1,000 năm trước. Trong thành phố có hồ nước Parakrama Samudraye, rất lớn, được xây dựng trong thế kỷ thứ 10, để chứa nước tưới tiêu. Chúng tôi đến viếng di tích các chùa xưa, đặc biệt là chánh điện Gal Vihara. Nơi đây có ba tượng Phật rất to, được tạc ra từ núi đá: với tư thế đứng, ngồi thiền, và bát niết bàn. Hình ảnh tượng Phật trong tư thế ngồi đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ lâu, khi tôi nhìn thấy qua các ảnh trên Internet. Giờ đây mới được chiêm bái rõ ràng, thật là đại phước duyên.

 
parakrama_samudra.jpg
parakrama_samudra.jpg
1200 * 900
polon01.jpg
polon01.jpg
1200 * 900
polon02.jpg
polon02.jpg
900 * 1230
polon03.jpg
polon03.jpg
900 * 1145
polon04.jpg
polon04.jpg
1200 * 900
polon05.jpg
polon05.jpg
900 * 1137
polon06.jpg
polon06.jpg
1200 * 900
polon07.jpg
polon07.jpg
1200 * 900
polon08.jpg
polon08.jpg
1200 * 900
polon09.jpg
polon09.jpg
1200 * 900
polon10.jpg
polon10.jpg
900 * 1200
polon11.jpg
polon11.jpg
960 * 1280
polon12.jpg
polon12.jpg
960 * 1280
polon13.jpg
polon13.jpg
1200 * 900
polon14.jpg
polon14.jpg
1200 * 900
polon15.jpg
polon15.jpg
1200 * 900
polon16.jpg
polon16.jpg
1200 * 900
polon17.jpg
polon17.jpg
1200 * 900
polon18.jpg
polon18.jpg
1200 * 900
polon19.jpg
polon19.jpg
960 * 900
polon20.jpg
polon20.jpg
1200 * 900
polon21.jpg
polon21.jpg
900 * 1200
polon22.jpg
polon22.jpg
900 * 1200
polon23.jpg
polon23.jpg
1200 * 900
polon24.jpg
polon24.jpg
1200 * 900
polon25.jpg
polon25.jpg
900 * 1200
polon26.jpg
polon26.jpg
960 * 900
polon27.jpg
polon27.jpg
1200 * 900
polon28.jpg
polon28.jpg
1200 * 900
polon29.jpg
polon29.jpg
1200 * 900
polon30.jpg
polon30.jpg
1200 * 900
polon31.jpg
polon31.jpg
1200 * 900
polon32.jpg
polon32.jpg
1200 * 900
polon33.jpg
polon33.jpg
1200 * 900
polon34.jpg
polon34.jpg
959 * 900
polon35.jpg
polon35.jpg
1019 * 900
polon36.jpg
polon36.jpg
1200 * 900
polon37.jpg
polon37.jpg
900 * 1200

[ Hành hương Sri Lanka ] [ Home ]