Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

Times (Unicode) font

 

Chánh Pháp và Hạnh Phúc

Hòa thượng Thích Minh Châu


 

Mục Lục

  Lời nói đầu
[01] 1. Đức Phật của chúng ta
2. Vai trò của người có trí, của trí tuệ trong đạo Phật
[02] 3. Giới Định Tuệ con đường giáo dục chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi
4. Chánh pháp và hạnh phúc
5. Hội chúng Tỷ-kheo trong thời đức Phật còn tại thế
6. Kinh "Niệm hơi thở vô, hơi thở ra"
7. Kinh Ví Dụ Con Rắn
[03] 8. Vấn đề tái sanh
9. Ý nghĩa Phật thành đạo
10. Người Việt Nam thương mẹ kính cha
[04] 11. Sống theo lý tưởng Bồ Tát
12. Đạo Phật với nếp sống thiên nhiên
[05] 13. Năm giới, một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc
14. Ý đẹp với mùa Xuân
[06] 15. Một nền giáo dục toàn diện
16. Dịch kinh và Đại học
17. Chùa Việt Nam và mối liên hệ với nền văn hóa dân tộc
18. Xuân về với những lời Phật dạy

-ooOoo-

Lời Nói Đầu

Đây là tuyển tập thứ hai (tuyển tập đầu: “Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi") của chúng tôi nhan đề: "CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÚC", muốn nói đến Pháp lạc đã thấm nhuần sâu đậm mọi người được tiếp cận với giáo pháp của đức Bổn Sư. Các bài này trải qua một thời gian khá dài, từ khi chúng tôi làm viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh cho đên khi làm viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Trong thời gian ấy, khi nào có dịp tổ chức các lễ Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo, hay có các cuộc hội thảo về đạo đức về giáo dục thì đó là những dịp chúng tôi nói chuyện với Phật tử, và chính nhờ các cuộc nói chuyện này, tuyển tập được hình thành và ra mắt các Phật tử. Các tư liệu sử dụng trong tuyển tập này phần nhiều lấy từ Nikàya, và đặc biệt tập Trung Bộ Kinh, một bộ kinh rất súc tích, rất phong phú, rất trung thành với những lời dạy căn bản của đức Phật.

Tuy rằng có sự cố gắng trình bày những lời dạy của đức Phật dưới nhiều khía cạnh khác nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót, thiếu thốn nhiều. Hiển nhiên, đối với mỗi người, chỉ có tự mình tìm đọc, tự mình suy tư, tự mình nghiên cứu, tự mình đánh giá mới có thể nhận ra giá trị phi thường của những lời Phật dạy.

Phật lịch 2539
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 1995.
THÍCH MINH CHÂU

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

 

Chân thành cám ơn đạo hữu HTM đã gửi tặng bản vi tính và đạo hữu TĐH đã giúp dò soát.
(Bình Anson, 03-2004)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 01-03-2004