BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Danh sách và địa chỉ các chùa PG Nguyên Thủy
tại hải ngoại


I- Ðịa chỉ chùa PGNT tại Hoa Kỳ

Chùa Pháp Vân
850 W. Phillips Blvd.
Pomona. CA 91766
USA
Phone: (909) 622-0814
Trụ trì: Hòa thượng Chơn Trí

Như Lai Thiền Viện
1215 Lucretia Ave.
San Jose. CA 95122
USA
Phone: (408) 294-4536
Thích Ca Thiền Viện
15950 Winters Lane
Riverside. CA 92504
USA
Phone: (909) 780-5249
Trụ trì: Hòa thượng Kim Triệu
 
Chùa Pháp Luân
13913 S. Post Oak Rd
Houston. TX 77045
USA
Phone: (713) 433-4364; 413-1672
Trụ trì: Tỳ khưu Giác Ðẳng
Chùa Ðạo Quang
3536 N. Garland Ave.
Garland. TX 75040
USA
Phone: (972) 414-7345
Trụ trì: Tỳ khưu Tịnh Ðức
Chùa Bửu Môn
2701 Procter St
Port Arthur. TX 77640
USA
Phone: (409) 982-9319; 985-3749
Trụ trì: Tỳ khưu Huyền Việt
Phù Vân Am
RD 2 Box 437 A
Newton. TX 75966
USA
Phone: (409) 384-2860
Trụ trì: Tỳ khưu Tịnh Ðức
Chùa Hương Ðạo
4717 E. Rosedale St.
Fort Worth. TX 76105
USA
Phone: (817) 531-7144
Trụ trì: Tỳ khưu Bửu Ðức
Chùa Liên Hoa
2014 Rose St
Irving. TX 75061
USA
Phone: (214) 445-1646
Trụ trì: Hòa thượng Pháp Nhẫn
Chùa Vạn Phuớc
3123 Manchester Road
Wichita Falls. TX 76305
USA
Phone: (817) 761-3697
 
Chùa Kỳ Viên
1400 Madison St. NW.
Washington DC. 20011
USA
Phone: (202) 882-6054
Trụ trì: Hòa thượng Kim Triệu
Chùa Trúc Lâm
7020 N. Western Avenue
Chicago. IL 60645
USA
Phone: (773) 274 2723
Trụ trì: Tỳ khưu Viên Hạnh Sanvaro
Chùa Phật Pháp
1770 62nd Avenue N.
St. Petersburg, FL 33702-7250
USA
Phone: (727) 520-9209
Trụ trì: Tỳ khưu Trí Tịnh
Chùa Tam Bảo
4766 N. Rockspring Rd.
Apopka. FL 32712
USA
Phone: (407) 886-7092
Trụ trì: Tỳ khưu Viên Hạnh Sanvaro
Pháp Đăng Thiền viện
16805 Jetson Dr.
Spring Hill. FL 34610.
USA
Trụ trì: Tỳ khưu Trí Dũng Virapanno
Chùa Tam Bảo
4040 W. Brookstown Dr.
Baton Rouge. LA 70805
USA
Phone: (504) 393-1944

-ooOoo-

 II- Ðịa chỉ chùa PGNT tại các quốc gia khác

Thiền Viện Bát Nhã
3401 Belanger Est.
Montreal
Quebec H1X - 1A5
CANADA
Phone: (514) 721-7149
7494 Levesque Est Blvd.
Duverney Laval
Quebec H7A - 1R8
CANADA
Phone: (450) 665-0622
Trụ trì: Tỳ khưu Khánh Hỷ 
Chùa Kỳ Viên
52 Rue Pierre Sémard
93150 Le Blanc Mesnil
FRANCE
Phone: (33-1) 48.65.57.68
Trụ Trì: Tỳ khưu Gnanissara
Tổng Thư Ký: Mr Nguon Trương
Phone: (33-1) 48.99.08.17
Chùa Phật Bảo
(Pagode Buddharatanarama)
3 Rue De Broca
91600 Savigny Sur Orges
FRANCE
Phone: (33-1) 69.96.49.34; 69.44.18.82
Trụ Trì: Tỳ khưu Đức Minh
Thiền Đường Sakya Muni
33 Emile Gemton Montbeon
89340 Saint Agnan
FRANCE
Phone: (33-3) 86.96.19.44
Trụ Trì: Sư cô Diệu Tịnh
Phụ Trách: Mme Ly Nareth
Phone: (33-1) 69.53.09.97
Phước Tuệ Tịnh Xá
10 Chemin Du Bois Cochard
93370 Montfermeil
FRANCE
Phone: (33-1) 43.88.16.01
Trụ Trì: Tỳ khưu Giác Tuệ
Chơn Minh Tinh Xá
Rosenheim Strasse 9, St.
Gallen 9008.
SWITZERLAND
Phone: 071-25-95-69
Trụ trì: Sư cô Diệu Duyên
 

-ooOoo-

Mục lục | Ðầu trang

last updated: 25-08-2005


[Trở về trang Thư Mục]